Wettelijke bepalingen

In het kader van de wet van 17 juli 2013 houdende de invoeging van Boek III ‘Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen’, in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek III en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek III, in boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, wensen wij u volgende informatie mee te delen.

 

 

1. Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt u dossier toe aan mr. Kris DHAENE.

 

Mr. Kris DHAENE is advocaat in België en is ingeschreven aan de balie van GENT.

 

Het kantoor van mr. Kris DHAENE is gevestigd te Sint-Lievenspoortstraat 75, 9000 GENT, België.

 

Mr. Kris DHAENE oefent het beroep van advocaat uit als enige vennoot van de BV Advocatenkantoor Kris DHAENE een groepering in de zin van het reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. 

 

De BV Advocatenkantoor Kris DHAENE is een burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht. Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0694.700.439.

 

U kunt het kantoor bereiken per e-mail op advocaat.dhaene@telenet.be.

 

Met ingang van 01.01.2013 is Mr. Kris DHAENE voor zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd via een collectieve polis afgesloten door de Gentse balie bij de NV AMLIN CORPORATE INSURANCE (met vestiging in België te 1210 BRUSSEL, Koning Albert II-laan 9).  De polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis burgerlijke aansprakelijkheid voor advocaten.

 

 

2. Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan terecht bij Mr. Kris DHAENE voor onder meer volgende diensten: adviesverlening, onderhandeling, bijstand bij geschillen voor alle hoven en rechtbanken van België, bemiddeling, opstellen van overeenkomsten, …

 

De algemene voorwaarden en bepalingen die de advocaten hanteren, kan u raadplegen sub ‘II. Algemene voorwaarden’. Deze voorwaarden zijn louter raadpleegbaar in het Nederlands.

De overeenkomst die u met de advocaten afsluit is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen zijn enkel de gerechten bevoegd van de plaats waar het kantoor is gelegen, met name Gent.

 

 

3. Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft kan u mr. DHAENE bereiken:

  • via post op het adres: te Sint-Lievenspoortstraat 75, 9000 GENT, België,
  • via e-mail op het adres: advocaat.dhaene@telenet.be,
  • of via telefoon op het nummer: 0470 41 75 54.

 

 

4. Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Gent, is Mr. Kris DHAENE onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies, die geraadpleegd kunnen worden op www.advocaat.be,  alsook aan de reglementen van de balie te Gent, die geraadpleegd kunnen worden op www.balie-gent.be.