Advies en verdediging

Een specifiek probleem kan op verschillende aspecten in uw leven een impact hebben.

 

Daarom biedt het kantoor een all-round juridische dienstverlening aan die rekening houdt met alle gevolgen van bepaalde feiten en beslissingen, in welk spectrum van het juridisch domein deze zich ook bevinden.

 

Zo wordt u optimaal ingelicht op persoonlijk, familiaal en professioneel vlak.

 

Desalniettemin kan het kantoor bogen op een specialisering in personen- en familierecht in de breedste zin van het woord.

 

Het kantoor heeft voorts ervaring in wegverkeersrecht (verkeersovertredingen, afhandeling van verkeersongevallen), huurrecht (zowel namens de huurder als namens de verhuurder) en socialezekerheidsrecht.

 

Het kantoor is houder van het certificaat Bijzondere Opleiding Jeugdrecht waardoor het minderjarigen kan bijstaan die zich in het kader van de gerechtelijke hulpverlening met de Jeugdrechtbank geconfronteerd zien.

 

Het kantoor geeft professioneel juridisch advies en bepaalt samen met u welke stappen dienen te worden ondernomen.

 

Een procedure is nooit de eerste optie. De aanval is soms evenmin de beste verdediging.

 

Is een procedure echter onvermijdelijk dan staat het kantoor u bij in alle fasen van het proces.